Wed. Feb 8th, 2023

ความเหลื่อมล้ำทางสังคม

1 min read

16 ก.พ. 2563 / ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช กรรมการกิจการพิเศษ และหัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นหน้าที่ของ ส.ส. ฝ่ายค้านในระบบรัฐสภาฯ โดยจะมีการ อภิปรายคณะรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลระหว่างวันที่ 24 – 27 ก.พ....

1 min read

12 ก.พ. 2563 / ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช กรรมการกิจการพิเศษ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา คนไทยต้องทำตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ได้มีคำสั่งออกมาทั้งสิ้น 456 ฉบับ และถึงแม้จะมี 246 ฉบับจะถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ก็ยังมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ...

1 min read

6 ก.พ. 2563 / ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช กรรมการกิจการพิเศษ และหัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จากกรณีที่คนไทยประสบปัญหาขาดแคลน “หน้ากากอนามัย” เพื่อใช้สำหรับการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และฝุ่นพิษ PM2.5 คงมีเพียงแค่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและพวกเท่านั้นที่ยังคงไม่ทราบถึงข้อเท็จจริงของปัญหาเหล่านี้ กลับออกมาแถลงต่อสาธารณชนว่า...

1 min read

ผู้กองมาร์ค” ย้ำ ยาบ้าสมัยลุงตู่ หาซื้อง่ายกว่าขนม ประชาชนเดือดร้อน วอนรัฐเร่งแก้ไข 5 ก.พ. 2563 / ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช กรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ กำลังกำหนดตัวบุคคลในการอภิปราย โดยจะเน้นเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีภาพให้เห็นเป็นระยะๆ...

2 ก.พ. 2563 ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช คณะกรรมการกิจการพิเศษ กล่าวว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในครั้งนี้ประกอบด้วย พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวม 6 คน ซึ่งจำนวนผู้อภิปรายในขณะนี้มี 20 – 30 คน และจะมีการสรุปรายชื่ออีกครั้งภายในอาทิตย์หน้า โดยการอภิปรายในครั้งนี้จะพุ่งเป้าไปที่ พล.อ.ประยุทธ์...

(27 พ.ย. 62) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการวางตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่าพรรคเพื่อไทยเห็นว่าบุคคลที่จะมาทำหน้าที่ดังกล่าว จะต้องยึดมั่นในหลักการ 4 เรื่อง คือ 1. จะต้องเป็นบุคคลที่มองเห็นปัญหา มองเห็นจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาประเทศ อย่างไร 2. จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับประโยชน์จากความไม่ชอบธรรมของรัฐธรรมนูญ จะต้องไม่ใช่กลุ่มคนที่เขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจตนเอง หรือผู้ที่ได้รับอานิสงส์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้...

1 min read

7 ธ.ค. 2562 / นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เทคโนโลยี และนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงผลคะแนนการทดสอบด้านการศึกษาระดับโลกที่เรียกว่า PISA ซึ่งทำการทดสอบทุก 3 ปี และผลคะแนนล่าสุดที่สอบในปี 2561 ปรากฏว่าไทยได้คะแนนเฉลี่ย 413...

POST