Wed. Feb 8th, 2023

เพื่อไทยจี้รัฐเร่งเยียวยาด้านเศษฐกิจ-สังคม

24 มี.ค. 2563 / นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษก และกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงมาตรการเยียวยากับผู้ที่ได้รับผลกระทบกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาลที่ต้องครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม ว่า ด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย ขอเสนอ 3 แนวทาง คือ 1.นำเงินงบประมาณจากภาษีประชาชนที่กระจายอยู่ในแต่ละกระทรวงมาช่วยเหลือเยียวยา เชื่อว่างบประมาณยังเหลืออยู่และยังสามารถบริหารประเทศได้ จึงอยากเสนอให้รัฐบาลหามาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 2.ช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงกลุ่ม ไม่เน้นผู้ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายใหญ่ หรือนายทุนใหญ่ และ3การช่วยเหลือต้องสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาด เปิดกว้างให้ประชาชนเข้าถึง ส่วนแนวทางด้านสังคม คือการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ทั้งหมดนี้คือแนวทางที่พรรคเพื่อไทยนำเสนอ เพื่อให้รัฐบาลได้พิจารณาและปรับใช้เพื่อช่วยประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม
นายอนุสรณ์ กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ปัจจุบันยังพบตัวเลขการติดเชื้อสูงขึ้นทุกวัน ซึ่งข้อเสนอของพรรค ต้องการเน้นย้ำ ย้ำเตือนรัฐบาล ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการดำเนินการได้เข้าใจในมุมมองการเสนอของพรรค เพื่อพิทักษ์ดูแลสุขภาพของประชาชน แม้หลายมาตรการรัฐบาลไม่ดำเนินการตาม หรือ ดำเนินการตามแต่ล่าช้าไป แต่พรรคเพื่อไทย ยังขอเสนอ 5 มาตรการ คือ 1.การปิดประเทศ ไม่ให้ชาวต่างชาติ หรือนักท่องเที่ยวจากกลุ่มเสี่ยงมาประเทศไทย เพื่อลดการแพร่ระบาด ส่วนคนไทยยังสามารถกลับประเทศได้ แต่ต้องได้รับการดูแลรักษา และกักตัวก่อน 2. รัฐบาลต้องออกมาตรการที่บูรณาการ มีแผนรองรับทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพราะที่ผ่านมามาตรการของรัฐบาลเหมือนเป็นการออกคำสั่งแบบแยกส่วน ไม่บูรณาการ 3. การสั่งการไปยังส่วนราชการต่างๆ ต้องออกคำสั่งที่เป็นเอกภาพ ไม่ย้อนแย้ง มีหลักการปฏิบัติที่สมเหตุสมผล 4. รัฐบาลต้องสื่อสารกับประชาชนอย่างเป็นเอกภาพ และบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลต้องยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน จึงเชื่อว่าจะดำเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 5.การจัดสรรทรัพยากร เวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย ยังเป็นปัญหาที่รัฐบาลแก้ไม่ได้ จึงอยากให้รัฐบาลลงพื้นที่ไปดูด้วยตัวเอง

พร้อมกันนี้ ขอให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล ที่เป็นด่านหน้าในการดูแลรักษา ขอประชาชนอย่ารอแต่มาตรการของรัฐบาล สิ่งที่ประชาชนจะทำได้คือช่วยกันหยุดการแพร่ระบาด หยุดการเดินทาง หยุดเคลื่อนไหว ถ้าหากประชาชนดำเนินการตามก็จะเป็นกำลังใจให้กับแพทย์ พยาบาลได้

POST