Wed. Feb 8th, 2023

เจ๊หน่อย ไล่บี้ “บิ๊กตู่” ยกระดับ 21 วันปิดแพร่เชื้อสยบ “โควิด-19”

22 มี.ค. 2563 / คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เรียกร้องนายกฯ เร่งตัดสินใจ ยกระดับการควบคุมการระบาด ตาม “ยุทธการณ์ สยบ COVID 21 วัน”ที่ดิฉันได้เสนอไป เมื่อ 17 มี.ค. เพื่อสยบการระบาดภายใน 21 วัน จบเร็ว คนไทยปลอดภัย เศรษฐกิจฟื้นเร็ว หัวใจของการควบคุมการระบาดคือ 

1. ปิดไม่ให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้าประเทศอย่างเด็ดขาด 

2. เปิดปฏิบัติการค้นหาผู้ติดเชื้อ X-Ray ปูพรมทั้งประเทศ เพื่อนำผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้าระบบให้มากที่สุดและเร็วที่สุด สำหรับรายละเอียดของข้อเสนอมีดังนี้ ปิดไม่ให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้าประเทศอย่างเด็ดขาด โดยขอเสนอมาตรการขั้นเด็ดขาดให้นายกรัฐมนตรีเลือก 2 มาตรการ คือ A. ประกาศปิดประเทศ ไม่รับผู้เดินทางจากต่างประเทศ หรือ B. ประกาศให้ผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ต้องถูกกักตัวเฝ้าระวังสังเกตอาการ 14 วัน โดยรัฐบาลเช่าโรงแรมเป็นสถานที่กักกันตัว มีเจ้าหน้าที่ดูแล ตาม พ.ร.บ. ควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ใครฝ่าฝืนมีโทษ

2.เปิดปฏิบัติการค้นหาผู้ติดเชื้อ Covid-19 ทั่วประเทศ ให้เสร็จภายใน 21 วัน เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้ได้มากที่สุดเร็วที่สุดโดยปูพรมเอกซเรย์ทุกหมู่บ้าน ให้ผู้ที่มีอาการป่วยมีไข้ ไอ เข้าตรวจเชื้อ Covid19 ฟรี ภายใต้การวินิจฉัยของแพทย์ โดยใช้กลไกของสาธารณสุขที่มีทั้งโรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ อสม. อยู่ทั่วประเทศ โดยใช้กลไกของมหาดไทยช่วยสนับสนุน กรุงเทพฯ ใช้ กทม. เข้ามาช่วย X-RAY ปูพรมทั้งประเทศ 3 รอบให้เสร็จภายใน 21 วันเพราะหัวใจสำคัญของการควบคุมการระบาดในประเทศ คือการค้นหาผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุด รวดเร็วที่สุด เมื่อเปิดปฏิบัติการนี้แล้ว พบผู้ติดเชื้อมากขึ้นในเวลารวดเร็ว และนำมาเข้าระบบรักษาและควบคุมโรค แปลว่า ประชาชนภายนอกจะปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น

3.รัฐบาลต้องเร่งเตรียมความพร้อมด้านสถานที่รองรับผู้ป่วยที่จะเพิ่มมากขึ้น และผู้ที่ต้องกักตัวตาม พ.ร.บ.โรคระบาด ซึ่งดิฉันแนะนำให้รัฐเช่าโรงแรมที่อยู่ชานเมือง รวมทั้งต้องเร่งเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ให้พร้อมเพรียง รัฐบาลต้องทุ่มงบประมาณให้ทุกโรงพยาบาล เพื่อจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองของบุคลากรแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เป็น “นักรบ Covid-19 ด่านหน้า” ให้พร้อมเพรียง อย่าให้ขาดแคลนอย่างหน้ากากอนามัยอีก และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ซึ่งถือเป็น “นักรบ Covid-19 ด่านหน้า” รัฐบาลต้องจ่ายเบี้ยความเสี่ยงให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติการเร่งด่วน ทั้งหมดนี้ เพื่อสยบการระบาดให้เราควบคุมได้ภายใน 21 วัน ผู้นำต้องกล้าตัดสินใจ รอช้าไม่ได้อีกแล้ว ต้องลงมือทำเพื่อประชาชนโดยด่วน ขณะนี้ประชาชนสับสน ไม่มั่นใจในความไม่ปลอดภัยของตนเอง วิตกทั้งเรื่อง Covid-19 วิตกทั้งเรื่องรายได้ที่เหือดหายจบเร็ว คนไทยปลอดภัย เศรษฐกิจฟื้นเร็วจึงจะเป็นชัยชนะที่แท้จริงของคนไทย และประเทศไทย

POST