Wed. Feb 8th, 2023

#คณะกรรมการกิจการพิเศษ #เพื่อไทย แนะ 4 วิธี ป้องกัน #โควิด19

#คณะกรรมการกิจการพิเศษ #เพื่อไทย แนะ 4 วิธี ป้องกัน #โควิด19

1. ก่อนออกจากบ้าน
• ใส่หน้ากากอนามัยเสมอ
• พกแอลกอฮอล์ล้างมือติดกระเป๋า
• พกทิชชู่เปียกชุบแอลกอฮอล์ 75% (alcohol wipe )ไว้เช็ดสิ่งของที่เราจะไปสัมผัสนอกบ้าน

2. เมื่ออยู่นอกบ้าน
• จะต้องไม่ถอดหน้ากากอนามัยเด็ดขาด และไม่เอามือไปสัมผัสหน้ากาก
• เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร
• เก็บกระเป๋าสะพาย มือถือ ไว้กับตัวตลอด
• เมื่อขึ้นรถ ต้องเช็ดมือ เช็ดพวงมาลัย ด้วยทิชชู่เปียกชุบแอลกอฮอล์ 75%

3. เมื่อกลับเข้าบ้าน
• ถอดรองเท้าไว้หน้าบ้าน แล้วทำความสะอาดรองเท้า โดยอาจฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาด
• ถอดหน้ากาก ล้างหน้า มือ เท้า เปลี่ยนชุดที่ใส่จากนอกบ้านทันที
• อาบน้ำ สระผมทันที และใส่ชุดใหม่ที่เตรียมไว้ก่อนเข้าห้องนอนห้องนั่งเล่น

4. เมื่ออยู่ในบ้าน
• ทำความสะอาดบ้านสม่ำเสมอ
• เปิดหน้าต่างระบายอากาศให้มีแดดส่อง
• ถูพื้นหรือทำความสะอาดของในบ้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
• ซักผ้าผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเสมอ

ด้วยความห่วงใย

POST