Wed. Feb 8th, 2023

เพื่อไทย เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

พรรคเพื่อไทย ประกาศเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและติดตามการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019#โควิด19#COVID19#ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ#คณะกรรมการกิจการพิเศษ#เพื่อไทย

Posted by คณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย on Monday, 16 March 2020

พรรคเพื่อไทย ประกาศเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและติดตามการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

POST