Wed. Feb 8th, 2023

“สุดารัตน์” ฝากรัฐบาล หาทางออก โควิด-19

14 มี.ค. 2563 / คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ส.ส.พรรคเพื่อไทยไม่อาจนิ่งดูดายกับความทุกข์ความเดือดร้อนและวิกฤติที่เกิดขึ้นได้ จึงได้มีการประชุมกันเพื่อหาทางออก 

โดยพรรคเพื่อไทย จึงมีข้อเรียกร้องดังนี้

1. เรียกร้องให้รัฐบาลยกระดับการแก้ไขปัญหาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อรองรับการระบาดที่เพิ่มขึ้น

2. ให้ปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค ทั้งการป้องกันการแพร่เชื้อจากต่างประเทศ และการระบาดภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ และเรียกร้องให้สนับสนุนการทำงานของนักระบาดวิทยา ให้มีการตั้งศูนย์ในระดับพื้นที่ เขตและจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอและมีอำนาจในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะพื้นที่เมืองใหญ่ และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งขอให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการควบคุมการระบาดอย่างจริงจังเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

3. แก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพและไร้ทุจริต พร้อมทั้งดำเนินการกับบุคคลที่หาผลประโยชน์จากการทุจริตในกรณีนี้ โดยพรรคเพื่อไทยจะดำเนินการยื่นเรื่องให้คณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค และ คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบต่อไป

4. เรียกร้องให้รัฐบาลเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ เพื่อรองรับการระบาดที่มากขึ้นและอาจเข้าสู่ระยะที่ 3 ทั้งด้านสถานที่ เครื่องมือ เวชภัณฑ์และบุคลากร

5. เรียกร้องให้รัฐบาลมีมาตรการที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ไม่ควรปล่อยให้เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งจะเป็นช่องโหว่ที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ดังที่ได้เห็นตัวอย่างจากต่างประเทศมาแล้ว ซึ่ง ส.ส.พรรคเพื่อไทยในพื้นที่ พร้อมให้ความร่วมมือช่วยเหลือในเรื่องเหล่านี้

6. ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลยังมีความสับสน จึงอยากให้มีความชัดเจนและตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง เพื่อไม่ให้เกิดความวิตกในหมู่ประชาชน

นอกจากนี้ พรรคเพื่อไทย ยังมีมติให้เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ของรัฐบาล เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนและเผยแพร่ข้อมูลในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ให้กับประชาชน รวมไปถึงรับฟังและสะท้อนปัญหาต่างๆ ไปยังรัฐบาล โดยจะดำเนินการเปิดศูนย์ฯ ภายในสัปดาห์หน้า

POST