Wed. Feb 8th, 2023

“สุดารัตน์” บี้ “ประยุทธ์” ลาออก แนะพรรคร่วม รบ. ถอนตัว ปม โควิด-19


คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย นำคณะกรรมการฯแถลง ผลการประชุม ว่า วันนี้ที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันที่กำลังประสบปัญหาในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งยังมองไม่เห็นว่ารัฐบาล พยายามแก้ปัญหาให้บรรลุผลได้เลย และที่ผ่านมามีเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลว บกพร่อง ไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาล ไม่สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้เลย โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งเรื่องการควบคุมการระบาดจากภายนอกประเทศ และการควบคุมการระบาดภายในประเทศ ยังมีมาตราการสับสน รวมถึงเรื่องหน้ากากอนามัย ที่เป็นเรื่องที่เล็กที่สุดที่จะให้ประชาชนเข้าถึงด้วยตัวเอง รัฐบาลยังไม่สามารถทำได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องปัญหาภัยแล้ง ที่รัฐบาลยังไม่มีน้ำรองรับการอุปโภคบริโภค ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
ทั้งยังมีประเด็นปัญหาทุจริต ซึ่งทั้งหมดได้ก่อให้เกิดความเสียหาย และความยากลำบากต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จึงถึงเวลาแล้วที่
พล.อ.ประยุทธ์ในฐานะนายกฯ ต้องแสดงความรับผิดชอบพิจารณาตัวเอง เพราะยิ่งอยู่ชาวบ้านยิ่งลำบาก ยากแค้น รวมทั้งพรรคร่วมรัฐบาลก็ควรจะพิจารณาตัวเอง ว่ายังจะสนับสนุนให้พล.อ.ประยุทธ์ นั่งเป็นนายกฯ บนความทุกข์ของประชาชนต่อไปไว้หรือไม่

POST