Wed. Feb 8th, 2023

เสธ.แมว หนุน พท.ปฏิรูปจัดทัพใหม่ ย้ำ ปฏิเสธไม่ได้ ศึกซักฟอก พรรคทำแนวร่วมเสียขบวน


6 มี.ค. 2563 / พล.ท. ภราดร พัฒนถาบุตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกิจการพิเศษ (กพศ.) พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า ภายหลังจบการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีสืบทอดอำนาจลง ทางพรรคเพื่อไทยได้มีการประชุมกันอย่างเข้มข้นถึงประสิทธิภาพของการอภิปรายเสมือนว่า ภายในพรรคเกิดความขัดแย้งกันอย่างหนัก แต่แท้จริงเป็นเพียงปรากฏการณ์ของรูปแบบการทำงานแบบประชาธิปไตย ไม่ใช่สภาพของการแตกแยก แต่เป็นการถอดบทเรียน หลังการอภิปรายได้ว่า การที่คนของพรรคเพื่อไทยไม่รักษาเวลา โดยได้อภิปรายจนเวลาหมด เกินเวลาที่ได้ทำการตกลงร่วมกันไว้ ถือเป็นสาเหตุหลัก ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมามากมายจนทำให้ผู้แทนของพรรคร่วมฝ่ายค้าน อื่นอดอภิปราย จึงมีการแสดงอาการไม่พึงพอใจในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นประเด็นที่พรรคเพื่อไทยไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ได้ เพราะถือเป็นเรื่องใหญ่ ทำให้เสียกระบวนท่าการต่อสู้ของขบวนการประชาธิปไตยองค์รวม ดังนั้น พรรคเพื่อไทยพร้อมน้อมรับ และจะเร่งปรับปรุงการบริหารจัดการและองคาพยพของพรรคโดยด่วน รวมทั้งต้องเรียนรู้ถึงการทำงานแนวร่วมกับปีกประชาธิปไตยอย่างถ่องแท้ ให้แสวงหาจุด ร่วมดำเนินการต่อความมุ่งหมายหลักในการขับนายกฯ สืบทอดอำนาจออกจากตำแหน่ง ไม่ให้หวนกลับคืนกลับมาได้อีก ส่วนเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งเห็นต่างของฝ่ายเดียวกันนั้น ต้องยุติเอาไว้ก่อน และร่วมผนึกกำลังเดินงานแนวร่วมตามความมุ่งหมายอย่างหนักแน่น ให้บรรลุความสำเร็จให้จงได้ เชี่อได้ว่าพรรคเพื่อไทยคงมิอาจปฏิเสธแนวทางหลักการตามที่กล่าวมาได้

POST