Wed. Feb 8th, 2023

“เพื่อไทย” สับรัฐบาลชุ่ยออกมาตรการหว่านเงิน ไม่ช่วยแก้ผลกระทบโควิด-19

“เพื่อไทย” สับรัฐบาลชุ่ยออกมาตรการหว่านเงิน ไม่ช่วยแก้ผลกระทบโควิด-19
6 มี.ค. 2563 / นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล กรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีกระทรวงการคลังจะเสนอชุดมาตรการช่วยเหลือผลกระทบโควิด-19 โดยจะมีการแจกเงินคนจนทั่วประเทศ หัวละ 1,000-2,000 บาท ว่า ตนขอตั้งคำถามถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 5 ข้อ คือ 1. การที่ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวที่สรุปความว่า จะแจก หวังให้คนเอาไปใช้จ่าย หวังให้คนผลิตมากขึ้น หวังให้จ้างงานมากขึ้น ตนมองว่าไม่ถูกต้อง ทราบหรือไม่ว่า การใช้จ่ายของคน แปรผันตรงต่อกระแสรายได้ในระยะยาว ไม่ใช่เงินชั่วคราวในระยะสั้น การที่หวังแจกเงินเพื่อสร้างงาน ตนเกรงว่ามันจะไม่เกิดขึ้น

  1. การที่ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวที่สรุปความว่า จะแจก หวังให้คนเอาไปใช้จ่าย หวังให้คนผลิตมากขึ้น หวังให้จ้างงานมากขึ้น ตนมองว่าไม่ถูกต้อง ทราบหรือไม่ว่า การใช้จ่ายของคน แปรผันตรงต่อกระแสรายได้ในระยะยาว ไม่ใช่เงินชั่วคราวในระยะสั้น การที่หวังแจกเงินเพื่อสร้างงาน ตนเกรงว่ามันจะไม่เกิดขึ้น
  2. ทราบหรือไม่ว่า ไม่มีผู้ผลิตรายไหน จะเพิ่มการผลิต เพิ่มการจ้างงาน เพื่อรองรับกำลังซื้อชั่วคราวหัวละพันแบบนี้
  3. ทราบหรือไม่ว่า หัวใจของผลกระทบจากโควิด-19 มันอยู่ที่สายป่านของธุรกิจภาคท่องเที่ยวขนาดเล็ก ต้องแก้ด้วยการต่อสายป่าน ให้ธุรกิจเหล่านี้ไม่ล้ม ถ้าต่อสายป่าน ตนเห็นด้วย แต่ส่วนที่แจกไปทั่ว ตนมองว่าเป็นมาตรการที่ชุ่ย
  4. 4.ทราบหรือไม่ว่า ปีที่แล้วทั้งปี ได้ใช้มาตรการแจกเงินอย่างเข้มข้น ถ้าดีจริงควรเห็นผลสะสมตั้งแต่ไตรมาส 4 ปีที่แล้ว แต่ผลงานนั้นได้สะท้อนผ่าน GDP ไตรมาสดังกล่าว ซึ่งต่ำสุดในรอบ 21 ไตรมาส ตัวเลขมันฟ้องว่าที่แจกมาทั้งปีมันผิดทาง
  5. และทราบหรือไม่ว่า ผลกระทบจากโควิด-19 กำลังจะลามไปนอกภาคท่องเที่ยว ซึ่งอันตรายมาก ต้องเอาเงินมาหยุดการลามตรงนี้แบบเฉพาะจุด ไม่ใช่แจกหว่านไปทั่วประเทศอย่างนี้
    ทั้งนี้ มาตรการแจกเงินก็แย่อยู่แล้ว ยิ่งฟังคำชี้แจงอีก ยิ่งทำให้เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลจึงออกมาตรการสารพัดแจกแบบนี้ออกมาเรื่อยๆ วันนี้เข้าใจแล้วว่ามันผิดมาตั้งแต่วิธีคิด

POST