Wed. Feb 8th, 2023

“6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน” เลิกทะเลาะ จับมือเดินหน้าซักฟอกนอกสภาฯ


3 มี.ค. 2563 / ที่พรรคเพื่อไทย มีการประชุมกนนำ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน (ฝ่ายค้านเพื่อประชาชน) โดนมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ เป็นประธานการประชุม
ขณะที่นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า 1.ต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไป และ 2.จุดเริ่มต้นของพรรคฝ่ายค้าน เรารวมตัวกัน เพราะมีเป้าหมายเดียวกัน คือ รักษาประชาธิปไตย และอยากให้ประชาชนได้รับการดูแล เราสู้กับผู้มีอำนาจรัฐที่ใช้อำนาจเกินขอบเขต ดังนั้นฝ่ายค้านเรายังมีจุดยืนร่วมกัน และจะจับมือกันอย่างเข้มแข็ง พร้อมเดินหน้าต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายค้านเห็นว่าการอภิปรายครั้งนี้ยังไม่เสร็จสิ้นตามรัฐธรรมนูญ ภาระหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลของฝ่ายค้าน ไม่ได้อยู่เพียงในสภา เราจะต้องเดินหน้าตรวจสอบทั้งในและนอกสภา โดยการร่วมมือกับประชาชน เพราะหากอาศัยเพียงมือในสภา เราไม่สามารถเอาชนะอำนาจของฝ่ายรัฐบาลได้ ทั้งนี้ ไม่มีอะไรที่จะมาทำลายความรัก ความสามัคคีในการทำงานร่วมกันของพรรคฝ่ายค้านได้
ด้าน พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า การอภิปรายไม่เสร็จสมบูรณ์เป็นประเด็นที่ 6 พรรคฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัย กฎหมายมีความยุติธรรมแล้วแต่คนบังคับใช้กฎหมาย หรือผู้นำยังขาดความสัตย์ซื่อ ยุติธรรม จากนี้ 6 พรรคฝ่ายค้านจะร่วมมือกันทำงานให้เข้มแข็งขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่มีข้อกังขาเรื่องการไปตกลงกับรัฐบาลเพื่อไม่อภิปรายรัฐมนตรีบางคนนั้น ในฐานะที่ตนเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ ยืนยันว่าเราไม่ได้มีการสมยอมกันแต่อย่างใด เราคิดว่ามีเวลาถึงเที่ยงคืน ถ้าไม่ปิดปากกันก็จะสามารถพูดจนจบได้ ส่วนเนื้อหาในการอภิปรายทางคณะทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่ามีหลายประเด็น ที่รัฐมนตรีตอบไม่ตรงคำถาม เช่น กรณีการใช้ข้อความหรือภาพให้ประชาชนเกิดความเกลียดชัง หรือที่เรียกว่าไอโอ เรื่องนี้อยากเรียนถึงนายกฯให้เลิกทำเสีย บางเรื่องตอบไม่ได้ เช่น คดีความที่ออสเตรเลีย และภาษีบุหรี่ เป็นต้น

POST