Wed. Feb 8th, 2023

“อนุดิษฐ์” ดักคอรัฐเตรียมออก พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ


2 ก.พ. 2563 / น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ได้ให้สัมภาษณ์จากกรณีที่มีสื่อหลายสำนักเสนอข่าวว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาที่จะประกาศใช้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ในการควบคุมไม่ให้เกิดการชุมนุม
ซึ่งสอดรับกับช่วงเวลาที่ นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศได้ออกมาแสดงพลังความคิดเห็นทางการเมือง เพื่อแสดงจุดยืนไม่ยอมรับการบริหารประเทศของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่าในฐานะผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชน การรับฟังเสียงของประชาชน ที่สะท้อนถึงการทำหน้าที่ของอำนาจทั้งสามฝ่าย เป็นสิ่งที่ต้องรับฟังอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการสะท้อน “ความจริง” ที่ตรงไปตรงมา คือ “หัวใจ” สำคัญที่จะทำให้ทุกฝ่ายได้นำเอาข้อบกพร่องไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาการทำหน้าที่ของตนเองให้มีประสิทธิภาพ เพราะเสียงของประชาชน คือ เสียงที่ทรงพลังที่สุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
“ไม่ว่ารัฐบาลจะอาศัยเหตุผลใดก็ตาม มาสร้างเงื่อนไขเพื่อพยายามปิดกั้นการชุมนุมของประชาชนที่แสดงพลังอย่างบริสุทธ์ โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความตื่นตัวทางการเมือง กล้าตั้งคำถามต่อผู้มีอำนาจอย่างตรงไปตรงมา สนใจปัญหาต่างๆ ของประเทศอย่างจริงจัง และออกมาแสดงพลังกันทั่วทุกภูมิภาค ย่อมชัดเจนอยู่ในตัวเองว่าความพยายามในการอาศัยเงื่อนไขบางประการ มาปิดกั้นการแสดงออกซึ่งสิทธิ เสรีภาพของประชาชน กลายเป็นจุดมุ่งหมายหลักของการใช้กฎหมายนี้ มากกว่าความพยายามที่จะจัดการปัญหาตามที่รัฐบาลอ้าง” น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว
“พรรคเพื่อไทย เรามีจุดยืนในการปกป้องระบอบประชาธิปไตยมาโดยตลอด เรายืนยันว่าเสียงของประชาชน คือรากฐานที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตย การเปิดพื้นที่แห่งสิทธิ เสรีภาพ ในการแสดงออกทางการเมือง คือ สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทย ที่ไม่ควรมีใครมาปิดกั้น และอาศัยเงื่อนไขใดมาอำพราง หรือลดทอนความตั้งใจในการนำเสนอทางออกของประเทศ ที่เป็นความหวัง และอนาคตของประชาชน” น.อ.อนุดิษฐ์ ทิ้งท้าย

POST