Wed. Feb 8th, 2023

แถลงการณ์ คณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย

คณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับภารกิจการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่า หน้าที่ของคณะกรรมการกิจการพิเศษนั้น ทำหน้าที่ในส่วนของการสนับสนุนทางด้านข้อมูล ฝึกซ้อมผู้อภิปราย และคอยสังเกตการอภิปรายนอกสภาเท่านั้น คณะกรรมการกิจการพิเศษ มิได้มีอำนาจหน้าที่ในการคัดเลือกตัวผู้อภิปราย หรือจัดสรรเวลาและควบคุมการอภิปราย รวมทั้งมิได้วางแผนว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีท่านใดทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการกิจการพิเศษ ขอเป็นกำลังใจให้กับคณะทำงานและผู้ที่อภิปรายในครั้งนี้ทุกท่าน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนจะเข้าใจและให้โอกาสพรรคเพื่อไทยได้ทำหน้าที่ในการ ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลต่อไป โดยเรามีความเชื่อมั่นว่าประชาชนคือตัวแทนอำนาจประชาธิปไตย โดยแท้จริง และคณะกรรมการกิจการพิเศษขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำทุกอย่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชน

ด้วยความเคารพและนับถือ

คณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย

POST