Wed. Feb 8th, 2023

ภูมิธรรม แนะ คัดค้านยุบ อนค.


15 ก.พ. 2563 / นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
สังคมไทย: เปิดพื้นที่ทางการเมืองให้ทุกฝ่าย ลงชื่อคัดค้านการยุบพรรคอนาคตใหม่» – ร่วมลงชื่อสนับสนุน http://chng.it/SgvS7N2J via
@ChangeThailand
/ : ไม่ควรมีพรรคการเมืองใดถูกยุบจาก…องค์กรที่มิได้มีส่วนยึดโยงกับประชาชน (ไม่ว่าเราจะเห็นเหมือนหรือเห็นต่างกันกับพรรคการเมืองนั้นก็ตาม

POST