Wed. Feb 8th, 2023

ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับครอบครัวของผู้สูญเสีย

ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับครอบครัวของผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บทุกท่าน จากเหตุการณ์ร้ายที่กำลังเกิดขึ้นที่ จ.นครราชสีมา

คณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฎิบัติงานทุกคน ปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังและปลอดภัย ในการช่วยเหลือประชาชน และหวังว่าเหตุการณ์ดังกล่าว จะกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ

คณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย
8 กุมภาพันธ์ 2563

POST