Wed. Feb 8th, 2023

“ผู้กองมาร์ค” ชำแหละ “บิ๊กตู่” เป็นพิษต่อเศรษฐกิจ ทำประชาชนรวยกระจุก จนกระจาย

2 ก.พ. 2563 ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช คณะกรรมการกิจการพิเศษ กล่าวว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในครั้งนี้ประกอบด้วย พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวม 6 คน ซึ่งจำนวนผู้อภิปรายในขณะนี้มี 20 – 30 คน และจะมีการสรุปรายชื่ออีกครั้งภายในอาทิตย์หน้า โดยการอภิปรายในครั้งนี้จะพุ่งเป้าไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นเป้าหมายหลัก เพราะดำรงตำแหน่งเป็นนายกฯ และหัวหน้าคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) ต่อเนื่องมาจากการยึดอำนาจในช่วงปี 2557 โดยนายกเป็นจุดศูนย์กลางของปัญหาทั้งหมด ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ ความมั่นคง และความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งตลอดระยะเวลาเกือบ 6 ปีที่ผ่านมา สิ่งที่ประชาชนต้องประจักษ์และต่อสู้มาโดยตลอด คือวิกฤตเศรษฐกิจที่ตกต่ำ จากการที่จีดีพีเพิ่มขึ้นนั้นไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของภาวะปัญหาเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน
เพราะหากภาครัฐเน้นไปที่การลงทุน และการส่งออกของธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศกลับไม่มีเงินเพื่อการจับจ่ายใช้สอย จนสังคมในโซเชียลมักพูดว่า รวยกระจุก จนกระจาย ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการใช้นโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ผ่านมานั้นไม่ตอบโจทย์กับปัญหาในปัจจุบัน กลับเป็นการยิ่งเพิ่มปัญหาต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เปรียบเสมือนเราทานยาผิดประเภท จึงไม่สามารถที่จะเยียวยารักษาโรคนั้นๆ ได้อย่างตรงจุด ซึ่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในครั้งนี้ ตนและพรรคร่วมฝ่ายค้านมีความเชื่อมั่นว่า เรามีข้อมูล และหลักฐานเพียงพอที่จะชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบว่า รัฐบาลบริหารงานอะไรที่ผิดพลาด และผิดกฎหมายข้อใดบ้าง ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ กล่าวอีกว่า แม้พรรคร่วมฝ่ายค้านจะมีหลายข้อกล่าวหา แต่จะเน้นไปในส่วนของการที่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ไม่ยึดมั่นและไม่ศรัทธาต่อการปกครองระบบประชาธิปไตย บริหารราชการโดยขาดความรู้ความสามารถ โดยอาจจะมีการแทรกแซงการทำงานของข้าราชการประจำและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ และจากการที่ไม่รักษาวินัยการเงินการคลัง มีการทุ่มเงินจำนวนมากในการให้สินเชื่อแก่เอกชน ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ จึงทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนรายใหญ่หรือไม่อย่างไร ดังนั้นหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ สิ่งที่ประชาชนจะได้เห็นคือความจริงของการบริหารราชการในช่วงเกือบ 6 ปีที่ผ่านมา ของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจ เพราะอำนาจที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ประชาชนคนไทย

POST