Wed. Feb 8th, 2023

เพื่อไทยนัดถกวันนี้ 27 ม.ค. สรุปตัวคนซักฟอกรัฐบาล

เพื่อไทยนัดถกวันนี้ 27 ม.ค. สรุปตัวคนซักฟอกรัฐบาล
27 ม.ค. 2563 / นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์การรวบรวมรายชื่อของรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายของ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ว่า วันนี้ 27 และ 28 ม.ค. นี้ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของพรรคเพื่อไทย และจะมีการประชุม 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อสรุปรายรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปราย และจะยื่นร่างญัตติในวันพุธ – พฤหัสบดี ต่อไป และขอยืนยันว่า ไม่มีการขัดแย้งรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปราย และพท.ไม่ขัดข้องเลยหากจะเสนอใครในการอภิปรายที่กำลังจะเกิดขึ้น

POST