Wed. Feb 8th, 2023

เสียบบัตรแทนกัน อาจไม่ได้มีกรณีเดียว จี้ ประธานสภา ตรวจสอบ

กรรมการกิจการพิเศษ ชี้ เสียบบัตรแทนกัน อาจไม่ได้มีกรณีเดียว จี้ ประธานสภา ตรวจสอบ ไม่ควรปล่อยผ่าน
21 ม.ค. 2563 / นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด กรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีการเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส. ระหว่างพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2563 ว่า หลักฐานของนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ผู้ร้อง ถือว่าชัดเจน นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย ผู้ถูกร้อง ก็ออกมารับสารภาพแล้วว่าไม่อยู่ในสภาจริง กรณีของนายฉลอง อาจไม่ใช่กรณีเดียว อาจมีส.ส.พรรครัฐบาลเดินทางไปต่างประเทศ แต่มีการเสียบบัตรแทนกันในสภาเพิ่มอีก ถ้าประธานสภาผู้แทนราษฎร ไม่ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา หากในภายหลัง มีการส่งเรื่องร้องตีความ จนกระบวนการลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ดังกล่าว กลายเป็นโมฆะ จะเกิดสุญญากาศขึ้นมาทันที หลีกเลี่ยงไม่ได้ รัฐบาลต้องลาออกอย่างเดียว สังเกตว่าช่วงนี้ มีการแฉกันไปมาระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล แม้แต่ในพรรคเดียวกันอย่างกรณีแชตไลน์หลุด ถ้าไม่มีคำตอบให้กับประชาชน เรื่องเหล่านี้จะกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ประชาชนออกมาขับไล่รัฐบาลมากยิ่งขึ้น
“สนิมเกิดจากเนื้อใน ได้อำนาจมาจากกติกาที่บิดเบี้ยว ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2563 ไม่ควรปล่อยผ่าน ทั้งที่มีข้อกังขา ควรดำเนินการให้ถูกต้อง ตรงไปตรงมา เวลาของรัฐบาลเหลือน้อยลงทุกขณะแล้ว” นายอนุสรณ์ กล่าว

POST