Wed. Feb 8th, 2023

ร.ต.อ.เฉลิม แถลง พร้อม อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง แถลงข่าว หลังเป็นประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพื่อไทย โดยมีภารกิจหลัก คือการติดตาม ควบคุมและตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล ภารกิจแรก คือ การดูแลข้อมูลและเตรียมความพร้อมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

POST