Wed. Feb 8th, 2023

ท่านสมพงษ์ ยัน ไม่เคยคุยกับฝ่าย รบ.

ท่านสมพงษ์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยันไม่เคยคุยกับฝ่ายรบ. ผู้ใหญ่ในพรรคทำงานหนักเพื่อปชช. อย่าใส่ร้าย มีแค่นสพ.บางฉบับเขียนข่าวแบบนี้ เน้นควรทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์

POST